loading

Forfatter

Lars Ahlin

INFO

Lars Ahlin stammer fra Sverige og er ph.d. og lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet. Han forsker i religiøse udtryk i den senmoderne verden og har flere udgivelser om new age-bevægelsen bag sig.

Hjem