loading

Om Forlaget Univers Review available in english

Forlaget Univers blev startet i 2004. Forlaget udgiver faglitteratur af høj kvalitet, primært indenfor faget religionsvidenskab.

Alle bøger er skrevet af forfattere med solid akademisk baggrund og formidlet på en klar og tilgængelig måde, så det kan læses af alle med interesse for emnerne.

Forlaget Univers' faglige bøger har alle været gennem redaktion via fagkyndige eksperter. Fra 2011 har samtlige akademiske udgivelser gennemgået ekstern peer review proces.

Forlaget betaler med glæde sin skat, og er kunde i en etisk forsvarlig bank (Merkur). Trods beskeden økonomi støtter forlaget jævnligt gode projekter.  

 

Køb bøger
Hjem