loading

  • Karma, koran og kirke - religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring

Karma, koran og kirke - religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring

Pris

Kr. 249,-

Om bogen

Redaktør

Lars Buch Viftrup

Berit Schelde Christensen

Viggo Mortensen

Beskrivelse

Et nuanceret og kvalificeret indlæg i debatten om religionens rolle i dagens samfund.

13 præster, forskere og fagspecialister diskuterer, hvordan kirken skal forholde sig til den religiøse mangfoldighed, der i stigende grad præger det danske samfund:
• Skal kirken spille en mere aktiv forkyndende eller missionerende rolle – eller er det dens opgave at arbejde for fredelig sameksistens og bidrage til integrationen?
• Hvad gør mangfoldigheden ved synet på præsterne og ved præsternes selvforståelse?
• Og har præsterne og folkekirken overhovedet ressourcer til at tage udfordringerne op?

Diskussionen i Karma, koran og kirke tager afsæt i en undersøgelse af religiøs mangfoldighed foretaget blandt folkekirkens præster. Skribenterne kommenterer undersøgelsen fra forskellige teologiske, kirkeretslige, religionssociologiske og kirkelige vinkler.

ISBN

978-87-91668-12-8

Udgivelsesdato

27-04-2007

Sider

257

Sagt og skrevet

... en spændende bog... Den burde være pligtlæsning for alle menighedsrådsmedlemmer, præster, biskopper og universitetsteologer.
Teologinet.

Læs kronik af redaktørerne af Karma, koran og kirke i Kristeligt Dagblad.

Oversigt over artikler og debatindløg om Karma, koran og kirke ogen i Kristeligt Dagblad og på religion.dk.

Hjem