loading

  • Andre verdener. Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

Andre verdener. Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

Pris

Kr. 200,-

Om bogen

Forfatter

Marianne Q. Fibiger

Hans Jørgen Lundager Jensen

Jeppe Sinding Jensen

Jørn Borup

Anders Klostergaard Petersen

Jesper Frøkjær Sørensen

Redaktør

Marianne Q. Fibiger

Hans Jørgen Lundager Jensen

Beskrivelse

Andre Verdener er en dansk indføring i to grundlæggende grene af religionsvidenskaben: religionshistorie og religionsfænomenologi. Religionshistorien giver en oversigt over religionstyper igennem historien, fra jæger-samler-samfund til nutiden. Religionsfænomenologien belyser de vigtigste religiøse udtryk, som er til stede på tværs af religioner og historiske faser: tegn og sprog, ritualer, rum og steder, materialitet og sociale funktioner og roller. Med sin fundering i aktuelle antropologiske, historiske og semiotiske indsigter og teorier giver bogen en helt ny, forsknings-baseret fremstilling af religionshistorie og religionsfænomenologi.

Bogen nævner og beskriver en mængde forskellige religiøse ytringer: myter, salmer, ofringer, templer, relikvier, shamaner, hellige skrifter og meget mere. Mange af disse fænomener går igen i mange religioner igennem tiden; men nogle er særligt typiske for bestemte faser i religionens glo-bale historie. Derfor betragtes religion i denne bog som skæringspunkter imellem en bugtet og mangfoldig historisk udvikling og et univers af typiske fremtrædelser. Bogen indrammes af en generel indledning og en afsluttende redegørelse for religionsfænomenologiens forskningshisto-rie.

Andre verdener er skrevet af forskere med tilknytning til Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet: Marianne Qvortrup Fibiger, Hans J. Lundager Jensen, Jesper Frøkjær Søren-sen, Jørn Borup, Anders Klostergaard Petersen og Jeppe Sinding Jensen.

ISBN

978-87-91668-61-6

Udgivelsesdato

25-06-2021

Sider

288

Hjem