loading

  • Andre verdener. Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

Andre verdener. Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi

Pris

Kr. 200,-

Om bogen

Redaktør

Hans Jørgen Lundager Jensen

Marianne Q. Fibiger

Beskrivelse

Andre Verdener er en dansk indføring i to grundlæggende grene af religionsvidenskaben: religionshistorie og religionsfænomenologi. Religionshistorien giver en oversigt over religionstyper igennem historien, fra jæger-samler-samfund til nutiden. Religionsfænomenologien belyser de vigtigste religiøse udtryk, som er til stede på tværs af religioner og historiske faser: tegn og sprog, ritualer, rum og steder, materialitet og sociale funktioner og roller. Med sin fundering i aktuelle antropologiske, historiske og semiotiske indsigter og teorier giver bogen en helt ny, forsknings-baseret fremstilling af religionshistorie og religionsfænomenologi.

Bogen nævner og beskriver en mængde forskellige religiøse ytringer: myter, salmer, ofringer, templer, relikvier, shamaner, hellige skrifter og meget mere. Mange af disse fænomener går igen i mange religioner igennem tiden; men nogle er særligt typiske for bestemte faser i religionens glo-bale historie. Derfor betragtes religion i denne bog som skæringspunkter imellem en bugtet og mangfoldig historisk udvikling og et univers af typiske fremtrædelser. Bogen indrammes af en generel indledning og en afsluttende redegørelse for religionsfænomenologiens forskningshisto-rie.

Andre verdener er skrevet af forskere med tilknytning til Afdeling for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet: Marianne Qvortrup Fibiger, Hans J. Lundager Jensen, Jesper Frøkjær Søren-sen, Jørn Borup, Anders Klostergaard Petersen og Jeppe Sinding Jensen.

ISBN

978-87-91668-61-6

Udgivelsesdato

25-06-2021

Sider

288

Hjem