loading

  • Jesus - en jødisk kynikers liv og lære

Jesus - en jødisk kynikers liv og lære

Pris

Kr. 249,-

Om bogen

Forfatter

Lang Bernhard

Hans Jørgen Lundager Jensen

Uddrag / Indholdsfortegnelse

Beskrivelse

Hvem var Jesus egentlig?
Bernhard Lang giver her et svar:
Jesus var en jødisk udgave af de græske, kyniske filosoffer. Kynismen var en af de retninger inden for græsk filosofi, som gik tilbage til Sokrates. Men i modsætning til tilhængerne af Platon, Aristoteles og andre var kynikerne ikke optaget af abstrakte spørgsmaål. De var livsfilosoffer; de mente, at man kun kunne opnå et autentisk liv ved at give afkald på alt det, som mennesker normalt begærer: rigdom, seksualitet, familie, social status, god mad, bløde klæder. Tilbage til naturen, til det enkle liv det var kynikernes budskab. Kyniker vil sige "hundeagtig". Den mest berømte af alle kynikere, Diogenes, ville netop leve som en hund.
At Jesus skulle være inspireret af kynikerne, er en kontroversiel tese. I bogen her argumenterer Bernhard Lang omhyggeligt for, at Jesus faktisk var en slags kynisk filosof. Men Jesus var det på en særlig jødisk måde: I traditionerne om profeten Elias havde jøderne deres eget forbillede for et liv i magisk, lykkelig askese.

Jesus ø en jødisk kynikers liv og lære viser nye sider af Jesus. Bogen er samtidig en indføring i den kyniske filosofi i antikken; den giver også eksempler på kynisk inspiration i moderne filosofi, fra Diderot til Sloterdijk og Foucault.

ISBN

978-87-91668-27-2

Udgivelsesdato

20-06-2012

Sider

301

Sagt og skrevet

Interview med Bernhard Lang om bogen i Kristeligt Dagblad 3. juli.

Kynisk læsning. Jesus-forskningen har længe haft fokus på hans jødiske side nu peger tyske Bernhard Lang på den stærke inspiration, Jesus hentede i græsk kynisme. Begavet studie af græsk-jødisk syntese.
Weekendavisen (Heidi Laura), 17. august (to siders anmeldelse).

Bogen er skrevet velargumenteret og med sikker viden om jødedom, kristendom, antik filosofiog oldtidens kultur. Hertil er den oversat til et godt dansk ... bogen hjælper os til et sandere billede af Jesus og baggrunden for Det Nye Testamente.
Kristeligt Dagblad (Søren Hindsholm) 20. august (1 sides anmeldelse)

Denne bog er anbefalelsesværdig i undervisningsfaget, og selv vil jeg glæde mig til næste gang at skulle undervise i den tidligste kristendom, hvor jeg uden tvivl vil læse den sammen med de studerende. Det er nemlig mere end faglig læsning, også frugtbar og konstruktiv læsning i et dannelsesfag.
(Medlemskommunikation; Læreruddannelses Religionslærerforening)

Hjem