loading

  • Religiøs narrativitet, kognition og kultur

Religiøs narrativitet, kognition og kultur

Pris

Kr. 249,-

Om bogen

Redaktør

Jeppe Sinding Jensen

Armin Geertz

Beskrivelse

Overalt og til alle tider har mennesker fortalt historier om sig selv, om andre, om fortiden og om alt det, som vi i det hele taget er i stand til at forestille os, og det er ikke så lidt.
Menneskets evne til at fortælle har været afgørende for hvordan vi har skabt os selv, i kultur, historie og måder at tænke over verden på: fra myter og sagn, over historie, til filosofi og videnskab.
Religion er en af menneskets måder at skabe mening i tilværelsen og derfor er religion og narrativitet – fortælling – uløseligt forbundne. Religiøs narrativitet har derfor bidraget til vores selvforståelse som individ, gruppe og som art. I religiøs narrativitet udfoldes billeder af mennesket, samfundet, og verden. Kort sagt: der skabes et kognitivt kosmos, som gør verden meningsfuld og forståelig. Den fysiske verden siger jo i sig selv ikke noget, men mennesket har til alle tider brugt sin egen narrative kompetence til at få universet ’til at tale’.
Derfor indgår religiøs narrativitet som en del af vor egen fortælling om udvikling, erkendelse og kultur.
I denne antologi bidrager en række forskere med perspektiver fra antropologi, filosofi, psykologi, neurovidenskab, religionsvidenskab og teologi.
Bogen henvender sig til alle som interesserer sig for menneskers selvforståelse, fra individuelle livshistorier til teorier om religiøs kosmologi.

ISBN

9788791668203

Udgivelsesdato

25-08-2008

Hjem